گروه سرود ماح

استوری مهدوی | عشق جانم - حاج ابوذر روحی

استوری مهدوی | عشق جانم - حاج ابوذر روحی

کلیپ استوری « ای رفیق شهیدم» - ابوذر روحی، حاج ابوذر روحی

استوری | ای رفیق شهیدم - حاج ابوذر روحی

استوری حاج قاسم یادم داد - ابوذر روحی، سرود رفیق شهیدم، نماهنگ رفیق شهیدم، حاج ابوذر روحی

استوری | حاج قاسم یادم داد - ابوذر روحی

سرود سلام فرمانده مدرسه شهید شاهین روستای ایران آباد

ببینید | دنیا بدون تو معنایی نداره / دهه نودی های روستای ایران آباد

نماهنگ «سلام فرمانده» از ابوذر روحی (کلیپ، صوت، متن) , سرود سلام فرمانده , ابوذر روحی

اجرای "سلام فرمانده" در برج میلاد | همایش دهه نودی ها (فیلم، صوت، متن)

اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان آزادی | همایش دهه نودی ها (کلیپ، صوت، متن)

همخوانی «سلام فرمانده» در میدان آزادی | همایش دهه نودی ها (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ «فرمانده شهیدم» - ابوذر روحی، سرود فرمانده شهیدم، حاج ابوذر روحی

نماهنگ «فرمانده شهیدم» از ابوذر روحی (کلیپ، صوت، متن)

سرود «سلام فرمانده» , ابوذر روحی , نماهنگ سلام فرمانده , شیراز , تخت جمشید

همخوانی سرود «سلام فرمانده» در شیراز - همایش دهه نودی ها (فیلم، صوت، متن)

استوری جایی فرمانده، شهید حاج ابراهیم حق بین، شهید حاج قاسم سلیمانی

استوری | کجایی فرمانده - ابوذر روحی

نماهنگ «رفیق شهیدم»

نماهنگ «رفیق شهیدم» از ابوذر روحی (کلیپ، صوت، متن)