یا وفی

یا وفی/ حرفهای من و خدا (27) - رمضان 1442

یا وفی/ حرفهای من و خدا (۲۷) - رمضان ۱۴۴۲

آزمون وفاداری، سخت ترین آزمون عاشقی ست! تو تا آن جا بالا می روی و نزدیک می شوی؛