اشاره

انتظار

اندیشه مهدویت و آسیب ها

محمدصابر جعفری

بسم الله الرحمن الرحیم

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف

اندیشه مهدویت و آسیب ها

مؤلف: محمدصابر جعفری

صفحه آرایی:سید جاوید حسینی

چاپ اول/ بهار 1387

قطع پالتویی /90 صفحه

شمارگان/3000

قیمت/5000 ریال

مراکز پخش: قم: 7737801-7737160

تهران: 8408419

Share