اشاره:

پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامى، جامعه ما و به وي‍‍ژه نسل جوان، اقبال فراواني نسبت به اخلاق، معنويت و خود سازي از خود نشان داده و مي دهد. پرسشهاي فراوان آنان پيرامون مسايل اخلاقي و معنوي از يک سو، و استقبال کم نظير از کتابهايي که در اين حوزه نگاشته مي شود از سوي ديگر، بر اين امر گواهي ميدهد. با وجود اين اقبال و استقبال، متأسفانه شاهد آن هستيم که پيدا نکردن پاسخ مناسب براي پرسشهاي پيش رو، و دست نيافتن به راه کارهاي عملي مناسب، به هدر رفتن انرژى، توان و فرصت جواني و در نتيجه سرخوردگي بسياري از جوانان را به دنبال داشته است.

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.