خويشتن پنهان(شرح ده نکته از معرفت نفس)/اصغر طاهرزاده

طاهرزاده، اصغر،1330-

خويشتن پنهان / طاهرزاده، اصغر.- اصفهان: لُب الميزان، 1390.

324 ص.

ISBN: 978-964- 2609- 39 -0

فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا

كتابنامه به صورت زيرنويس.

1- نفس - - جنبه های مذهبی- - اسلام. 2- خودشناسی- - جنبه های مذهبی- - اسلام. 3- خداشناسی

 1390 9خ2ط/5/216BP                                                42/297

كتابخانة ملي ايران                                              2476086

1384_454_khishtanepenhan.jpg

 

خويشتن پنهان

اصغر طاهرزاده

نوبت چاپ: اول                         چاپ: پرديس/معنوي

تاريخ انتشار: 1390                   ليتوگرافي: شكيبا

قيمت: 5000 تومان                    حروف چين: گروه فرهنگي الميزان

شمارگان: 3000 نسخه                ويراستار: گروه فرهنگي الميزان

طرح جلد: گروه فرهنگي الميزان     صحافي: دي

كليه حقوق براي گروه الميزان محفوظ است

مراكز پخش:

1- گروه فرهنگي الميزان                         تلفن: 7854814- 0311

2- دفتر انتشارات لب الميزان                                 همراه: 09131048582

 

Share