نظر به باطن حوادثِ آينده در خواب

سؤال: شما از طرفي مي فرمائيد خوابِ نبيّ اكرم و ائمه ي معصومين(علیهم السلام) عين واقعيت است. از طرف ديگر از حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل كرديد كه در خواب مشاهده  كرده  بودند ميمون ها از منبرشان بالا رفته و منبر عقب عقب مي رود، حاکي از اين که بني اميه بعد از حضرت به جاي ايشان مي آيند در حالي که از دين فقط در حدّ تقليد بهره برده اند و دين را به عقب برمي گردانند و به جاهليت نزديک مي کنند، مگر صورتي كه پيغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) از واقعيت آينده ديدند عين واقعيتي بود که اتفاق افتاد؟ در حالي که در عالم خارج ميمون ها اين كار را نكردند. چرا پيغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) در خواب خود بني اميه را به صورت ميمون ديدند، اين که عين واقعيت نبود؟

جواب: اتفاقاً از آن جايي که خواب اولياء معصومين(علیهم السلام) عين واقعيت است، رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) بني اميه را به صورت ميمون در خواب ديدند تا حقيقت يک واقعه را به حضرت نشان داده باشند و نه صورت ظاهري آن واقعه را. واقعيت موضوع غير از آن چيزي بود که بني اميه در ظاهر مي نماياندند. بني اميه در ظاهر نماز مي خواندند و براي گشايش اسلام در ساير بلاد جهاد مي کردند ولي واقعيت امر چيز ديگري بود و هر اندازه نفس انسان پاک تر و عقل انسان نوراني تر باشد ديدن حقيقتِ امور برايش زلال تر است. همين طور که اولياء الهي در دنيا نيز از ظاهرِ يک چيز سريعاً به حقيقت آن منتقل مي شوند با اين که در خواب نيستند ولي روحشان آنقدر پاک است که ظاهر حادثه ها و چيزها حجاب آن نمي شود تا نتوانند به اصل واقعيت پي ببرند.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

Share