شناسنامه کتاب

زن، آن گونه كه باید باشد

(زن - خانواده - بحران)
اصغر طاهرزاده
1387

---------------------------
طاهرزاده، اصغر،1330-
زن، آن گونه كه باید باشد / طاهرزاده، اصغر.- اصفهان: لُب المیزان، 1387.
292 ص.؛ 14 * 21 س م.
ISBN: 978-964-2609-15-4
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا
كتابنامه به صورت زیرنویس.
1- زنان در اسلام. 2- زناشویی(اسلام). الف. عنوان.
1387 9 ز 16ط/172/230BP                                    4831/297
كتابخانة ملی ایران                                                               1579961

------------------------------------
زن، آن گونه كه باید باشد
اصغر طاهرزاده

نوبت چاپ: اول                              چاپ: پردیس
تاریخ انتشار: 1387                               لیتوگرافی: شكیبا
قیمت: 3000 تومان                               حروف چین: گروه فرهنگی المیزان
شمارگان: 3000 نسخه                          ویراستار: گروه فرهنگی المیزان
طرح جلد: گروه فرهنگی المیزان           صحافی: سپاهان
كلیه حقوق برای گروه المیزان محفوظ است

مراكز پخش:
1- گروه فرهنگی المیزان                                      تلفن: 7854814- 0311
2- دفتر انتشارات لب المیزان                                 همراه: 09131048582

Share