فراورده هاى غير گوشتى

مسأله: فراورده هاى لبنى كه از حيوان حلال گوشت زنده تهيه شده مانند شير، ماست، پنير، كشك، كره و خامه، همگى پاك و خوردن آن حلال است هرچند شخص كافر آن را تهيه كرده باشد و يا در بازار غير مسلمان به فروش برسد و يا از كشورهاى غير اسلامى وارد كرده باشند، مگر آنكه انسان يقين كند كه با بدن كافر تماس پيدا كرده و نجس شده است.[1]
مسأله: غذاهاى غير گوشتى اعم از سبزيجات، حبوبات، ميوه ها و فراورده هاى لبنى، تخم مرغ و تخم ساير پرندگان حلال گوشت، بيسكوئيت، شيرينى، شكلات، ژلاتين، پاستيل و ساير خوردنى ها پاك و خوردن آن حلال است هرچند در كشورهاى غير اسلامى تهيه شده باشد.

پرسش: خوردن نوشابه هاى خارجى از نظر شرعى چه حكمى دارند؟
پاسخ: اگر يقين به نجاست آنها نداشته باشيد مانعى ندارد.[2]

مسأله: نان و ديگر پختنى ها كه غير مسلمان طبخ آن را انجام داده و ماده اوليه آن پاك بوده است و ما يقين به نجس شدن آن نداريم پاك مى باشد.[3]
مسأله: روغن اعم از حيوانى و غير آن كه يقين به نجس بودن يا نجس شدن آن نباشد پاك است.[4]
مسأله: نوشابه ها و ساير نوشيدنى هايى كه اصل آنها پاك و حلال است و معلوم نيست كه با بدن كافر تماس داشته است يا نه پاك است.[5]

 

------------------------------------
[1]   اجوبة المسائل، علوى گرگانى، ص 275
[2]   جامع الاحكام صافى، ج 2، ص 319، س 2036
[3]   آموزش فقه، ص 101
[4]   همان
[5]   آموزش فقه، ص 101.

Share