سخنرانی و فن بیان

سخنرانی

7 تمرین از تمرینات فن بیان برای یک سخنرانی حرفه ای

سخنرانی و فن بیان

ﺗﺎ ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﻴﻢ.

نگارش متن سخنرانی

در درس گذشته ما اطلاعات کمی در مورد متن و میانه سخنرانی ارائه کردیم زیرا قرار است که در این درس به همین موضوع بپردازیم و بگوییم که چطور باید متن سخنرانی خود

سخنرانی و فن بیان

سخنرانی یکی از عجیب ترین بسترهای ارتباطی است، در این ارتباط شما مجبورید با چند نفر - یا چند هزار نفر - به صورت همزمان ارتباط برقرار کنید و سعی کنید که نظر هم

سخنرانی و فن بیان

شاید تابحال به این نكته پی برده باشید كه تقریبا تمام افراد موفق سخنران های قهار و ماهری نیز هستند‌،‌ چرا در مورد موضوعاتی كه اطلاعات بسیار خوبی نیز داریم قاد

سخنرانی و فن بیان

به دومین درس مینی دوره سخنرانی و فن بیان خوش آمدید!

سخنرانی و فن بیان

همه ما همیشه صحبت هایی در مورد داشتن هدف در زندگی شنیده ایم.

سخنرانی و فن بیان

نکته جالب این است که بسیاری از افرادی که خوش بیان هستند و در گفت و گوهای تک به تک بسیار خوب عمل می کنند، زمانی که نوبت به سخنرانی در جمع می رسد، نمی توانند مهارت های کلامی خود را به کار ببرند و از آن تسلطی که در گفت و گوهای تک به تک داشتند، هیچ...