فلسفه و کلام

بنای اسلام

امام صادق علیه السلام:

ولایت فقیه

امام خمینی {رحمه الله}:
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.