کمال کورسل

کمال کورسل

هنگامی كه دلیل تغییر مذهبش را خواستار شدند، وی در پاسخ گفت: «دعای كمیل علی(علیه السلام) مرا شیعه كرد.» چندی نگذشت كه در تلاش برای تغییر نام خویش نیز برآمد و در پی آن اسم اسلامی «كمال» را برگزید. كمال راه كمال را با تندی می پیمود؛ مسیحی بود،...

ژوان کورسل

خیلی به حضرت امام ارادت داشت. معتقد بود فرامین ولی فقیه، در واقع، دستورات اهل بیت(علیهم السلام) است.

کمال کورسل

جنگ ترس؛ تلخی و زخم، زخم بر جسم و روح، جنگ چقدر ظاهرش ترسناک است.