سخنرانی

حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای

نماهنگ |«پیام قدرت و مقاومت» در کلام رهبر انقلاب

حجت الاسلام علیرضا پناهیان

انتخاب آسمانی و زندگی مشترک - حجت الاسلام پناهیان

آداب استغفار - استاد پناهیان

آداب استغفار - استاد پناهیان (بخش 15)

آداب استغفار - استاد پناهیان

آداب استغفار - استاد پناهیان (بخش 14)

آداب استغفار - استاد پناهیان

آداب استغفار - استاد پناهیان (بخش 13)

آداب استغفار - استاد پناهیان

آداب استغفار - استاد پناهیان (بخش 12)

آداب استغفار - استاد پناهیان

آداب استغفار - استاد پناهیان (بخش 11)

شرح کتاب الحجه کافی - آیت الله میرباقری

شرح کتاب الحجه کافی جلسه 35 | تکمیل روایت منصور بن حازم با روایت یونس بن یعقوب و نیاز به امام در کنار کتاب و سنت - آیت ا

شرح کتاب الحجه کافی - آیت الله میرباقری

شرح کتاب الحجه کافی جلسه 34 | رضای الهی و تبیین نظام رضوان در طبقات ولایت - اهمیت قرآن برای هدایت و ع

شرح کتاب الحجه کافی - آیت الله میرباقری

شرح کتاب الحجه کافی جلسه 33 | تبیین اهمیت رسیدن به رضا و سخط الهی با معیت حجت الهی - آیت الله میرباقری