سخنرانی

استاد محمد شجاعی, استاد شجاعی, محمد شجاعی

سخنرانی میلاد امام علی علیه السلام/ استاد شجاعی ۱۳۹۹

علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش دوم/ استاد شجاعی

علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش دوم/ استاد شجاعی

علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش اول/ استاد شجاعی

علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش اول/ استاد شجاعی

کلیپ / مایوس شدن حضرت یونس علیه‌السلام در بیان مقام معظم رهبری

کلیپ/ مایوس شدن حضرت یونس علیه السلام در بیان مقام معظم رهبری

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش 47

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۷

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش 46

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۶

ببینید | تعقل و انتخاب انسان مرحوم استاد علی صفایی حایری

ببینید | تعقل و انتخاب انسان مرحوم استاد علی صفایی حائری

محمد شجاعی, استاد شجاعی, استاد محمد شجاعی

لیله الرغائب ۱۳۹۹ - بخش دوم/ استاد شجاعی

سخنرانی استاد شجاعی در شب لیلة الرغائب ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ـ بخش دوم

استاد محمد شجاعی, استاد شجاعی, محمد شجاعی

لیله الرغائب ۱۳۹۹ - بخش اول/ استاد شجاعی

سخنرانی استاد شجاعی در شب لیلة الرغائب ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ـ بخش اول

امام خمینی , روح الله موسوی, امام روح الله مصطفوی موسوی خمینی

حکومت امام علی علیه السلام/ امام خمینی قدس سره (۳)

بخش سوم سخنرانی امام خمینی رحمه الله با موضوع حکومت امام علی علیه السلام