سخنرانی

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش 50

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۵۰

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش 49

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۹

تنها مسیر

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت نهم (صوت و متن)

شرح حدیث اخلاقی مقام معظم رهبری درباره  خصوصیات محبوبترین بندگان

شرح حدیث اخلاقی مقام معظم رهبری درباره خصوصیات محبوبترین بندگان

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم (صوت و متن)

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - از چه کسانی مشورت بگیریم

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - از چه کسانی مشورت بگیریم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هفتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هفتم (صوت و متن)

کلیپ تصویری / ما در دوران جاهلیت مدرن هستیم - حجت الاسلام پناهیان

ما در دوران جاهلیت مدرن هستیم - حجت الاسلام پناهیان (فیلم، صوت، متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت ششم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت ششم (صوت و متن)

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - پرهیز از مواضع تهمت و رازداری

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - پرهیز از مواضع تهمت و رازداری