آموزش قرآن

 تدبر در قرآن کریم

پاورپوینت سوره های حزب مفصل + روش آموزش تدبر

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.