عباس کریمی قهرودی

شهید عباس کریمی

شهید عباس کریمی قهرودی (شهید دفاع مقدس)

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.