آموزش

سوره عصر

ترتیل سوره عصر ۳ بار تکرار برای کودکان

ترتیل سوره کوثر 3 بار تکرار برای کودکان

ترتیل سوره کوثر ۳ بار تکرار برای کودکان

ترتیل سوره توحید 3 بار تکرار برای کودکان

ترتیل سوره توحید ۳ بار تکرار برای کودکان

آموزش حفظ قرآن - سوره عصر

آموزش حفظ قرآن - سوره عصر

استاد رحیم خاکی, استاد خاکی, رحیم خاکی قاری قرآن, رحیم خاکی

دانلود آموزش دستگاه های قرآنی توسط استاد رحیم خاکی