علامه حسن حسن زاده آملی

علامه حسن زاده آملی

خوابی عجیب از حرم امام رضا علیه السلام دیدم که دودی بسیار سیاه و سمی از سوی شرق به بالا می رفت، که بعد از آن به تعبیرش رسیدم.