محمدحسین فهمیده

سید محمد حسین فهمیده

رهبر 12 ساله

محمد حسین فهمیده

شهید محمدحسین فهمیده، رادمرد نوجوانی بود که در تابلوی زیبا و سراسر نور دوران مقدس، تصویری ناب و دیدنی از خود برجای گذاشت.

محمد حسین فهمیده

ساعت 12ظهر جمعه 31شهریور1359صدای انفجار مهیبی در بازار "صیف" خرمشهر همه را متوجه خود كرد، دومین انفجار ، سومین و چهارمین ، وحشت و حیرت سر تا پای همه را فرا ك

محمدحسین فهمیده

8 آبان  سالگرد شهادت محمد حسین فهمیده است. به همین مناسبت امروز به عنوان روز بسیج دانش آموزی نامیده شده است . بسیج دانش آموزی نهادی است  برای تحقق منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی . این نهاد ،...