ضیاءالصالحین کوچک اما بزرگ | ضیاءالصالحین

کوچک اما بزرگ

محمد حسین فهمیده

ساعت 12ظهر جمعه 31شهریور1359صدای انفجار مهیبی در بازار "صیف" خرمشهر همه را متوجه خود كرد، دومین انفجار ، سومین و چهارمین ، وحشت و حیرت سر تا پای همه را فرا كرده بود ، قدرت تصمیم گیری از همه ساقط شده ، تنها فرار بود كه می توانست جانها را نجات دهد.

همزمان صدای سراسری جمهوری اسلامی ایران هجوم بی امان لشگریان عراقی به كشور را اعلام كرد.

فریاد "هل من ناصر ینصرنی" مردم بی دفاع خرمشهر در فضای كشور طنین انداز شده بود.

"محمد حسین فهمیده" صدای مظلومیت مردم خرمشهر را شنید، سعی داشت خود را به خرمشهر برساند، سن كم او اجازه تنها سفر كردن را به وی نمی داد باید مدركی ارایه كند ، بناچار شناسنامه را دستكاری كرد تا وانمود كند سنش بیش از آن است كه دیگران فكر می كنند.

40روز گذشت، مقاومت با تفنگ 1 M در مقابل پیشرفته ترین سلاحهای جهانی توان همه را گرفته، بچه های خرمشهری به این نتیجه رسیدند كه تنها ایثار و جانبازی می تواند با تجاوز بعثی ها مقابله كند.

"فهمیده" اكنون در جمع بچه ها بود، تصمیم آنها را خوب متوجه شده بود با خود دایم تكرار می كرد، باید مقابل تجاوزات دشمن ایستادگی كرد ، نباید گذاشت دشمن پای به خاك مقدس این دیار بگذارد.

آبانماه سال 59دشمن از طریق بمباران هوایی و آتش پرحجم توپ و خمپاره مطمئن شده بود كه در شهر دیگر هیچگونه مقاومتی وجود ندارد، به لشگر زرهی خود فرمان حمله به خرمشهر را صادر كرد.

تانكها با آرایش خاصی، به دروازه های خرمشهر نزدیك و نزدیكتر می شدند، رحمان تنها دیده بان، خبر نزدیك شدن تانكها را لحظه به لحظه به بچه ها اعلام می كرد، تصمیم گیری خیلی مشكل بود.

بچه های خرمشهری به این نتیجه رسیدند كه تنها ایثار و جانبازی می تواند با تجاوز بعثی ها مقابله كند.

با چی !

آر. پی. جی. ! خمپاره !

هیچی وجود نداشت !

فرار !

فرار ، هم در شان و غیرت بچه ها نبود.

دیده بان فریاد زد عراقیها، عراقیها وارد شهر شدند !

حسین احساس كرد باید كاری كند ، او بارها رشادت لشگریان امام حسین (ع) را هنگامی كه با پدرش به مسجد و روضه می رفت ، شنیده بود ، آرزو داشت روزی فرا رسد تا بتواند ارادت خود را به آقا امام حسین(ع) اظهار كند.

حسین نارنجك را بر كمر بست و حسین گویان زیر تانك رفت، تانك منهدم شد و حسین نیز به حسینیان پیوست.

حركت حسین دارای چنان عظمتی بود كه پیر ومراد انقلاب را به تعظیم واداشت امام(ره) با خضوع خاص خود فرمود: رهبر ما آن طفل13ساله ای است كه بر خود نارنجك می بندد و زیر تانك می رود و ...

"فهمیده" 13ساله یكی از صدها نوجوان ایرانی بود كه با عبور از دهها مانع قانونی خود را به جبهه رساند و با خون خود پیام مظلومیت ایرانیان را به گوش جهانیان رساند.

شهید محمد حسین فهمیده نمونه ای از نوجوانان این سرزمین مقدس است كه با آگاهی كامل راه خود را انتخاب و برای پیروزی عقیده و نجات میهن از بذل جان خود دریغ نكردند.

یكی از همرزمان شهید حسین فهمیده می گفت: سن حسین كم بود و به او اجازه اعزام به خرمشهر داده نمی شد، شناسنامه اش را دستكاری كرد و مجوز اعزام به خرمشهر را گرفت.

"رضا رزمخواه" افزود: حسین این نوجوان تازه شكفته كه مثل هر نوجوان دیگری نیاز به آغوش گرم خانواده داشت، كانون گرم خانواده را رها و به صفوف رزمندگان در خرمشهر پیوست.

او می افزاید: شهید حسین فهمیده از نان و خرما و كنسرو آوردن برای بچه ها گرفته تا پر كردن خشاب تفنگ  M1 ، هر كاری كه از او ساخته بود برای دفاع از شهر انجام می داد.

یكی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می گوید: آن موقع من حسین فهمیده را نمی شناختم ، او مثل همه بود، تنها وجه تمایز او اندام كوچكش بود كه بین سایران نمود داشت و برای من و امثال من جای تعجب بود كه چه نیرویی این نوجوان كم سن و سال را در شهر در میان آتش و دود نگه داشته است.

"پرویز غلامپور" می گوید: چه چیزی باعث شده بود تا نوجوانی كه از تاریكی می ترسید ، شبها و روزها "یكه" و "تنها" در تاریكی و میان آتش و تركش برای حفظ سرزمینش مقاومت كند.

حسین نارنجك را بر كمر بست و حسین گویان زیر تانك رفت، تانك منهدم شد و حسین نیز به حسینیان پیوست.

وی ادامه داد: این امر را فقط می توان در عشق به اهل البیت (ع) جست و جو كرد و باید اقرار نمود كه شهید "محمدحسین فهمیده" از عاشقانی بود كه نامش در تاریخ ایران و شاید جهان به خاطر عشقش ماندگار شد.

یكی از معلمان خرمشهری می گوید: جوانان و نوجوانانی امثال شهید فهمیده، جمهوری اسلامی را بیمه كردند.

" حمیده موسوی " گفت: حسین فهمیده ها افتخار كشور ما هستند ، باید در همه مدارس كشور ازاین نوجوان تمثیلی ساخته شود تا نوجوانان بدانند كه در طول هشت سال دفاع مقدس همسن و سالان آنها چگونه دوشادوش بزرگترها مقاومت كردند تا دشمن را از خاك ایران بیرون راندند.

اكنون 28سال از آن حماسه همیشه جاوید می گذرد ولی هنوز قلم و زبان از درك این عظمت عاجز مانده و نمی تواند زوایای این حادثه تاریخی را برای جهانیان تبیین كند...

 

منبع: ایرنا

Share