افزودن دیدگاه جدید

علیکم السلام
در این کامنت کاملا درج شده اند:

https://www.ziaossalehin.ir/fa/comment/1676#comment-1676

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.