افزودن دیدگاه جدید

من عاشق این فیلم هستم خیلی دوستش دارم من بازیگر محمد و داوود و رسول و سعید رو خیاثلی دوست دارم و خیلی خوب بازی میکنند مخصوصا محمد♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥