نماهنگ/ عهدنامه غدیر

لیست
  • نماهنگ/ عهدنامه غدیر

نماهنگ/ عهدنامه غدیر

عهدنامه ای که به فرمان خداوند متعال توسط پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در روز غدیر قرائت شد

Share