نرم افزار/ گنجینه اشعار غدیرستان - اندروید

موضوع: 
نرم افزار/ گنجینه اشعار غدیرستان - اندروید

نرم افزار اندروید ، گنجینه اشعار غدیرستان
ویژه عید سعید غدیر خم

بخش ها:
خطابه غدير در آيينه شعر
قصيده و غزل
رباعي
سرود
گالری صوت 
تصاویر

نرم افزار اندروید ، گنجینه اشعار غدیرستان

Share