نرم افزار/ اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات

موضوع: 
اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات

اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات
مشخصات کتاب:
سرشناسه : کریمی، حسین، 1322 -
عنوان و نام پدیدآور : اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات/ تالیف حسین کریمی قمی؛ بامقدمه محمدجواد فاضل لنکرانی؛ تنظیم و ویراستاری محمدمهدی مقدادی.
مشخصات نشر : قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1387.
مشخصات ظاهری : 131 ص.
شابک : 12000 ریال 978-964-7709-73-6 :
یادداشت : کتابنامه: ص.[127] - 131؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : زیارتنامه عاشورا -- نقد و تفسیر
موضوع : زیارتنامه عاشورا
شناسه افزوده : فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1341 -، مقدمه نویس
شناسه افزوده : مقدادی، محمدمهدی، 1351 -، ویراستار
رده بندی کنگره : BP271/60422 /ک4الف6 1387
رده بندی دیویی : 297/777
شماره کتابشناسی ملی : 1613354
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ گفتارگشایی؛ فهرست منابع

Share