کلیپ/ ای نور دل زهرا(شب سوم محرم) - حاج امیر عباسی