علت ذکر نشدن اسم حضرت ابوالفضل(علیه السلام) در زیارت عاشورا

حضرت ابوالفضل(علیه السلام)
در این زیارت مقصود اصلی زیارت کننده حضرت امام حسین(علیه السلام) است، از این رو دیگران به صورت مستقل یاد نمی شوند و به صورت کلی و با عنوان «اصحاب الحسین(علیه السلام)» یاد شده اند که حضرت ابوالفضل(علیه السلام) در زمره آنان است

چرا در زیارت عاشورا بر امام حسین(علیه السلام) و فرزند و یارانش درود می فرستیم و بر حضرت ابوالفضل(علیه السلام) به ویژه سلام نمی فرستیم؟

دو زیارت به نام زیارت عاشورا داریم، که یکی معروف است و یکصد لعن و سلام دارد و دیگری زیارت عاشورای غیر معروف. در زیارت عاشورای غیر معروف، سلام به حضرت اباالفضل(علیه السلام) نیز هست: «السلام علی العباس بن امیرالمؤمنین الشهید.»(1)
اما این که چرا در زیارت عاشورای معروف، سلام بر آن حضرت نیست گفته  اند: در این زیارت مقصود اصلی زیارت کننده حضرت امام حسین(علیه السلام) است، از این رو دیگران به صورت مستقل یاد نمی شوند و به صورت کلی و با عنوان «اصحاب الحسین(علیه السلام)» یاد شده اند که حضرت ابوالفضل(علیه السلام) در زمره آنان است. جواب دیگری که گفته اند این است که چون حضرت ابوالفضل(علیه السلام) دارای مقام و مرتبه بسیار والا و ممتاز است برای او زیارت مستقلی آمده است و باید مستقل زیارت شود. پس عدم ذکر نام حضرت ابالفضل(علیه السلام) به خاطر رعایت شان و مقام او است.

-------------------------------------------------
پی نوشت:
1. مستدرک الوسائل، ج10، ص 415؛ شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشورا، ص 108.

Share