شرط ارتباط بهتر و بیشتر با حضرات معصومین علیهم السلام

حاج شیخ جعفر ناصری
حاج شیخ جعفر ناصری

فاصله ما با الگوهای تام و نمایندگان حق، یعنی حضرات معصومین علیهم السلام خیلی زیاد است. وقتی که پاک شدیم، تازه می توانیم نام حضرت زهرا سلام الله علیها را بر زبان جاری کنیم، بهره ببریم، توسل و ارتباط ایجاد کنیم و دعای مستجاب داشته باشیم. به قدری آن حضرت، مقرّب به خدا است که نام آن بزرگوار نیز سرّ است.
 حضرات معصومین علیهم السلام نام مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها را با عظمت می برده اند؛ چرا که حضرت زهرا مظهر عصمت خدا است. پس ما با افکار آلوده، طبیعی است که با نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی بهره نبریم. وقتی می توانیم بهره ببریم که پاک باشیم.
بزرگان، تمام مراتب طهارت را، حتّی طهارت ظاهری را برای بردن نام امیرالمؤمنین و سایر ائمه علیهم السلام مراعات می کردند.
واقعاً ما خیلی از جهت قلبی با حضرت بقیه اللّه علیه السلام فاصله داریم. ارتباط با  ائمه علیهم السلام مخصوصاً حضرت بقیه اللّه علیه السلام طهارت و پاکی می خواهد. وقتی امام رضا علیه السلام با شنیدن نام امام زمان علیه السلام بلند می شوند و دست بر سر می گذارند،[۱] بقیه افراد باید حساب کنند که در این مسیر، چه کاری انجام دهند تا به حضرات معصومین علیهم السلام نزدیک شوند.
چه روح بلند و بزرگی پشتوانه قضیه هست که آن امام معصوم که سلطان سلاطین عالم وجود است، به مجرد شنیدن نام حضرت بقیه اللّه علیه السلام می ایستند و دست بر سر می گذارند.
----------------------------
پی نوشت:
[۱] . الغدیر، ج۲، ص ۳۶۱.
----------------------------
منبع : بنیاد هاد

Share