ضیاءالصالحین مجموعه پوسترهای کلام مطهر/فصل دوم(ضرورت مطالعه آثار شهید مطهری) | ضیاءالصالحین

مجموعه پوسترهای کلام مطهر/فصل دوم(ضرورت مطالعه آثار شهید مطهری)

کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر
کلام مطهر

بیانات امام خامنه ای با محوریت استاد شهید مرتضی مطهری

دانلود مجموعه کامل تصاویر با کیفیت بالا

شامل 3 فصل و 59 پوستر

فصل اول: شخصیت شناسی استاد مطهری

فصل دوم: ضرورت مطالعه آثار شهید مطهری

فصل سوم: چگونگی ادامه راه بزرگان همچو استاد مطهری

Share