احادیث و روایات در مورد غیرت و پوشش و حجاب، عفت/ بخش دوم

بانوی مسلمان

اسماء دختر ابوبکر و خواهر عایشه به خانه پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) آمد در حالی که جامه های نازک و بدن نما پوشیده بود. رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) روی خویش از او بر گرداند و فرمود: ای اسماء همین که زن به حدّ بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود، مگر از مچ دست به پایین و صورتش.[1]

*****

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) خطاب به حَولاء همسر عطاره،  می فرماید: ای حولاء، زینت خود را برای غیر شوهرت آشکار نکن و برای زن جایز نیست مچ و پایش را برای مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین عملی شد اول اینکه: خداوند سبحان همیشه او را لعنت می کند. دوّم اینکه: دچار خشم و غضب خداوند بزرگ می شود. سوم اینکه: فرشتگان الهی هم او را لعنت می کنند. چهارم: عذاب دردناکی برای او در روز قیامت آماده شده است. ای حولاء هرزنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمی کند و هنمچنین موی سر و مچ خود را نمایان نمی سازد و هر زنی که این کار ها را برای غیر شوهرش انجام دهد دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگین کرده است.[2]

*****

امام صادق (علیه السلام) فرمود: برای زن مسلمان جایز نیست که روسری و پیراهنی بر تن کند که بدنش را نپوشاند.[3]

*****

امام رضا (علیه السلام) درباره علت حجاب فرمود: حرام شد نگاه به موهای زنان برای آن که اگر موهای آنها در برابر مردان نامحرم آشکار شود باعث تحریک و جلب خواهد شد. (و این جلب شدن مردان به زنان) فساد و بی بند و باری را به دنبال دارد و سبب می شود که (مردم) در کارهای حرام وارد بشوند.[4]

*****

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند: هر زنی که خود را معطّر سازد و از منزل خارج شود و از کنار گروهی بگذرد، تا بوی او را دریابند وی زناکار است و هر چشمی که این زن را ببیند زنا کار است.[5]

*****

در روایت داریم که: رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند: هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو و  آرایش کند، خداوند نماز او را قبول نمی کند، تا اینکه برای پاک ساختن خود از آن، غسل کند چنانکه خود را از جنابت، غسل می دهد.[6]

*****

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند: وقتی زنی برای غیر از شوهرش خود را خوشبو کند مایۀ آتش  جهنم و باعث ننگ است.[7]

*****

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:  دو گروه اهل جهنم هستند از جمله زنان بد حجابی (که در ضمن اینکه پوشیده اند برهنه و عریانند) آنان برای فتنه و فریب مردان خود را آرایش و زینت می کنند و مانند کوهان شتر سبکسر، موهای خود را بیرون می گذارانند. این زنان نه داخل بهشت خواهند شد و نه بوی بهشت به مشامشان خواهد رسید.[8]

*****

حضرت علی (علیه السلام) فرمود: بر شما لازم است لباس ضخیم (در برابر نامحرم و بیرون ا ز منزل) بپوشید. هرکسی که لباسش نازک است، دین او هم مثل لباسش ۰ضعیف و نازک است.[9]

*****

در رساله مراجع آمده: پوشیدن لباس مخصوص زنان برای مرد و همچنین پوشیدن لباس مخصوص مردان برای زن حرام است.[10]

*****

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از حضرت جبرئیل (علیه السلام) سوال نمود که آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟  جبرئیل (علیه السلام) فرمود: بله. (یکی از آنجاهائی که فرشتگان می خندند) زمانی است که زن بی حجاب و بد حجابی می میرد، و بستگان او را در قبر می گذارند و روی آن زن  را با خشت و خاک می پوشانند تا بدنش دیده نشود. فرشتگان می خندند و می گویند: تا وقتی که جوان بود و با دیدنش هرکسی را تحریک می کرد و به گناه می انداخت (پدر و مادر و شوهرش و... از خود غیرت نشان ندادند) و او را نپوشاندند، ولی اکنون که مرده و همه از دیدنش نفرت دارند او را می پوشانند.[11]

*****

خداوند متعال  در آیه 30 سوره نور به مردان مؤمن سفارش کرده است: « ای رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشمها بپوشند و فروج و اندامشان را (از کار زشت با زنان محفوظ دارند که این بر پاکیزگی (جسم و جان) شما اصلح است و البته خدا به هر چه کنید کاملاً آگاهست.
خداوند باری تعالی در قرآن می فرمایند:«وَ اَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ و الله سَمیعٌ عَلیمٌ.» واگر خود را بپوشانند برای آنان بهتر است، و خداوند شنوا و داناست.[12]

*****

ای پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند که این کار برای اینکه آنها (به عفت و حریت) شناخته  شوند تا از تعرض و جسارت (هوسرانان) آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا (در حق خلق) آمرزنده و مهربان است.[13]

*****

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند:خداوند هفت نفر را لعنت کردند که یکی از آنها مردی است که نسبت به پوشش و عفت همسرش بی توجه است.[14]

*****

امام علی (علیه السلام) فرمود: هر کس با دختران و پسران جوان شوخی کند (و بگو و بخند داشته باشد) قطعاً به زنا دچار می شود.[15]

*****

امام علی(علیه السلام) فرمودند: عِفّوُا عَنْ نِساء النّاسِ تَعِفَّ نِساؤَکُمْ؛ نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا نسبت به زنان شما عفت داشته باشند.[16]

*****

از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) است که ایشان زنان را از رفت وآمد در وسط کوچه نهی می کردند و میفرمودند: زنان از وسط کوچه راه نروند (بلکه از کنار آن راه بروند)[17]

*****

پی نوشت:
[1] مسئله حجاب ص 134 – سنن ابی داوود، ج 4 ص 62
[2] مستدرک الوسائل ج 2 ص 549؛ با چاپ جدید ج 14 ص242.
[3] مرحوم شیخ حر عاملی وسائل الشیعه ج 3، ص 281.
[4] علل الشرایع ج 2 ص 287 باب 364.
[5] سنن نسائی: ج 8 ص 153، کنزالاعمال: ج 16 ص 383 شماره 45010.
[6] کافی: ج 5 ص50.
[7] نهج الفصاحه ص 36 کنز العمال: ج 16 ص 381 شمارۀ 45001.
[8] کنز الاعمال: ج 16 ص 383 شماره 45013، و مانند آن: ج 16 ص.401.
[9] وسائل الشیعه: ج 3 ص 357.
[10] توضیح المسائل مراجع ج 1 ص 489.
[11] مواعظ العددیه: ص 90، فوائد الرضویه: ص 563. از مرحوم شیخ عباس قمی.
[12] قرآن کریم، سوره نور، آیه  60.
[13] قرآن کریم سوره مبارکه احزاب آیه 59.
[14] مستدرک الوسایل، ج، 14ص291.
[15] مستدرک الوسایل، ج، 14، ص331.
[16] الخصال، ص 55.
[17] مستدرک الوسایل، ج14، ص280.

Share