عکس نوشت / کمال خوبی

موضوع: 

امام على علیه السلام:
إكمالُ المَعروفِ أحسَنُ مِنِ ابتِدائهِ؛
به كمال رساندن خوبى، نیكوتر از آغاز كردن آن است.

منیع: غررالحكم، حدیث 1899.
------------------------------
نکته:
نکته بسیار مهمی که در اینجا باید ذکر شود این است که حتی در آیه شریفه «من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها؛ هرکس نیکی به جا آورده، ده برابر آن پاداش دارد.»(آیه 160، سوره انعام) منظور به انتها رساندن آن خوبی ها و حسنات است، و الا اینطور نیست كه هر كسی كار خوبی بكند به او ده برابر بدهند!! بلكه كسی از این نعمت بهرمنده خواهد بود كه بتوا ند آن را حفظ كند و بتواند آن حسنه را نگه دارد، لذا در صحنه قيامت نمی گويند تو در دنيا چه كردی بلكه می گويند چه با خودت آوردی؟!!

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

کمال خوبی
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.