ضیاءالصالحین عکس نوشت / اظهار دوستی | ضیاءالصالحین

عکس نوشت / اظهار دوستی

اظهاز دوستی

امام على عليه السلام:
 بِالتَّوَدُّدِ تَتَأَكَّدُ المَحَبَّةُ.
با اظهار دوستى، محبّتْ استوار مى گردد.
منبع: غرر الحكم، حدیث 4341.

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share