فرهنگی که بود... فرهنگی که هست!

دغدغه های نشکیلاتی رهبری :
رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم

فرهنگی که بود...

فرهنگی که بود...

فرهنگی که هست!

فرهنگی که هست!

چرا فرهنگ کار جمعى در جامعهى ما ضعیف است؟ این یک آسیب است. با اینکه کار جمعى را غربىها به اسم خودشان ثبت کردهاند، اما اسلام خیلى قبل از اینها گفته است: «تعاونوا على البرّ و التّقوى»، یا: « و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا». یعنى حتّى اعتصام به حبلاللّه هم باید دستهجمعى باشد؛ « و لا تفرّقوا».
امام خامنه ای،‌23 مهر ماه1391
--------------
منبع : مضمار

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.