پوستر/ شهداء

شهدای اسفند ماه 

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهداء فته اند...
اما حقیقت آن است که زمان مارا با خود برده است و...
شهداء مانده اند

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

عکس نوشته/ شهداء
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.