رزق حلال و برکت محصول اقتصاد اسلامی

رزق حلال و برکت محصول اقتصاد اسلامی

درباره اینکه رزق حلال و برکت در آن، محصول ایمان و تقواست، خداوند در آیه ۶۹ سوره اعراف می  فرماید«وَ لَوْ أَنَّ أَهلَ القُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ اْلأَرْضِ؛  اگر اهل شهرها مؤمن و فراتر از ایمان، با تقوا می شدند، درهای خیرات آسمان و زمین را به رویشان باز می کردیم».

کسب رزق حلال آن قدر اهمیت دارد که اهل بیت علیهم السلام ۹ جزء  از ۱۰ جزء عبادت را کسب رزق حلال برشمردند. رفتن به سوی رزق حلال، برکت را در پی دارد و این، آن چیزی است که همه ما مسلمانان در این برهه از زمان با توجه به فشارهای اقتصادی به آن نیاز مبرم داریم.

اقتصاد اسلامی، محصول رزق حلال و برکت

خداوند در پی حرکت ما به سمت رزق حلال، مقوله «برکت» را قرار داده است و وجود این دو در زندگی، ما را به سوی «اقتصاد اسلامی» سوق می دهد، به عبارت دیگر، اقتصاد اسلامی چیزی است که محصول آن «رزق حلال» و «برکت» باشد.

رزق حلال و برکت دو عاملی است که در رشد ما انسانها نقش قابل توجهی دارد، اما فراتر از رزق حلال،  مقوله «برکت» است. آیا در این مقطع از زمان در جامعه مان برکت را می بینیم؟ اگر می بینیم انسانها زحمات زیادی می کشند و منفعت کمی برداشت می کنند، اگر برکت را در اموال و دارایی مان نمی بینیم، اگر فشارهای روانی زیادی را شاهد هستیم، باید یقین پیدا کنیم که مشکلی وجود دارد. اگر ما مدعی اسلام هستیم و جامعه مان را جامعه اسلامی می دانیم، آیا پایه های اقتصادمان هم اسلامی است؟

از مهمترین پایه های اقتصاد اسلامی، تقواست

قرآن کریم گنجینه ای است که خداوند در آن هر آن چیزی را که در حیات قرآنی مان به آن نیاز داریم، جای داده است. با مراجعه به قرآن و با اندک تأملی می توان به این نتیجه رسید که یکی از مهمترین پایه  های اقتصاد اسلامی تقواست و این برگرفته از کلام قرآن است، اگر اهل شهرها مؤمن بودند و فراتر از ایمان، با تقوا می شدند، درهای خیرات و برکات آسمان و زمین را به رویشان باز می  کردیم.

لازمه برکت در اموال، ایمان و تقواست

همه ما انسانها در پی نعمت هستیم، اما چطور نعمتی؟ خدا در این آیه وعده داده نعمتی را به آدمی عطا می کند که توأم با برکت است، پس ما هم باید در پی همین باشیم نه نعمت صرف. اگر انسان به دنبال نعمت صرف باشد، پس از مدتی بهره مندی از آن، تمام می شود، اما نعمتی که توأم با برکت باشد، تمام شدنی نیست و هر چه انسان از آن برداشت کند، هیچ چیز از آن کم نمی شود. پس برکت در اموال و دارایی به دویدن نیست، چراکه لازمه آن ایمان و تقواست.

این آیه چقدر زیباست، چقدر خدا زیبا در قرآن هنرنمایی کرده، او کارگردان این عالم است و بهترین تعابیر را برای فهم و رشد در معرض مان قرار داده است؛ «ایمان، تقوا، فتح، برکات و آسمان و زمین»، این آیه بیانگر یک سیر صعودی است، ایمان و تقوا همان چیزی است که راه را برای بهره مندی از برکات آسمان و زمین باز می کند، خدا سرنخ را به ما داده است، اما تا ما چطور از آن استفاده کنیم؟

پس طبق همین یک آیه از قرآن،  باید تقوا را از ارکان رشد اقتصادی و ازدیاد رزق حلال و برکت در جوامع بدانیم، در غیر این صورت است که جامعه اسلامی با مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شد و این همان چیزی است که امروزه جامعه به آن مبتلاست.

سرنخ الهی برای بهره از برکات آسمان و زمین

حال که خدا سرنخ بهره مندی از برکات آسمان و زمین و رهایی از مشکلات اقتصادی را به ما داده است، چرا از این منّت الهی استفاده نکنیم و در اقتصاد کشورمان، فرهنگ ایمان و تقوا را رواج ندهیم؟ آیا ایمان و تقوا را نباید یکی از ارکان مهم و شاید مهمترین رکن  اقتصادی لازم در کشورمان بدانیم؟ این وعده خدا در قرآن است که اگر ایمان به خدا داشته  و اهل فرهنگ تقوا باشیم، با اندک فعالیتی برای کسب رزق حلال، این خداست که برکات آسمان و زمین به آدمی می چشاند.

تقوا، فرمولی در رشد اقتصادی کشور

در این میان می بینیم که دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام استفاده می کنند، یکی از موقعیتهایی که مدت هاست دشمنان اسلام ـ با سرکردگی ابلیس ـ از طریق آن بسیاری از مسلمانان و به ویژه جوانان را مورد آزار و اذیت قرار داده و مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده اند، مانع تراشی در راه کسب رزق حلال و حرکت به سمت حرام است. در این راه، اگر دشمن شیطنت می  کند، ما نیز باید با تقوا محافظت کنیم و این ابزاری است که خدا برای مقابله با شیطنت دشمنان و قرار گرفتن در حصن الهی عطا کرده است. این یک فرمول در رشد اقتصاد جوامع اسلامی است.

اگر می  خواهیم اقتصاد اسلامی در جامعه رواج داشته باشد، اگر می  خواهیم در اموال و کسب مان برکت موجود باشد، راهش این است که باید علاوه بر اینکه خود اهل ایمان و تقوا هستیم، ایمان و تقوا را در جامعه نیز تقویت کنیم «وَ لَوْ أَنَّ أَهلَ القُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا»؛ یعنی فراگیری ایمان و تقوا در «قریه».

خدا در آیه ۶۹ سوره اعراف می فرماید: «وَ لَوْ أَنَّ أَهلَ القُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا ...»، واژه ای که توجهات را به خود جلب می کند، «أَهلَ القُری» است، به این معنا که اگر می خواهیم خدا آسمان و زمین را به خدمت ما در آورد و برکاتش را بر ما نازل کند، باید به «ایمان و تقوای جمعی» توجه داشته باشیم، خداوند در اهمیت جمع بودن و فوائدش می فرماید: «یدالله مع الجماعه» حال این جمع بودن در دعا و مناجات یا مباحثه علمی یا ذکر خدا و اهل بیت علیهم السلام باشد، پس اگر واجد این مهم شویم، نتیجه آن «لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ اْلأَرْضِ» خواهد بود.

مقام معظم رهبری درباره پشتیبانی های الهی در هنگام حضور مردم در صحنه می فرمایند: 
(از ویژگیهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی) مردم  محوری است که در این سیاستها ملاحظه شده، تجربه به ما نشان می دهد و بیانات و معارف اسلامی هم تأکید می  کند که هرجا مردم می   آیند، دست خدا هم هست. «یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة» هرجا مردم هستند، عنایت  و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست؛ نشانه و نمونه  آن، دفاع هشت  ساله، نمونه  آن خود انقلاب و نمونه  آن گذر از گردنه  های دشوار این ۳۵ سال [است]، چون مردم در میدان بودند، کارها پیش رفته است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Share