اینفوگرافیک/ تشکیلات ما آهنین نیست

اینفوگرافیک/ تشکیلات ما آهنین نیست | کار جمعی از منظر شهید دکتر بهشتی رحمه الله
کاری ازپایگاه راهبردی

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

تشکیلات از منظر شهید بهشتی
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.