عکس نوشت/ کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت اول

موضوع: 

کار باید تشکیلاتی باشد
هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود...

تشکیلات یعنی...
نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن...
---------------------
منبع: تحلیل نامه

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

کار باید تشکیلاتی باشد
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.