ضیاءالصالحین کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت دوم | عکس نوشت

کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت دوم | عکس نوشت

موضوع: 
هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود

کار باید تشکیلاتی باشد

از سری تصاویر کار باید تشکیلاتی باشد ؛ فصل اول و قسمت دوم تقدیم علاقه مندان می شود...

کار باید تشکیلاتی باشد

هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود...

در ایجاد تشکیلات خیلی نباید معطل کرد.(تصمیم - عمل)
---------------------
منبع: تحلیل نامه

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share

دیدگاه‌ها

بسیار عالی