عکس نوشت/ کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت چهارم

موضوع: 

کار باید تشکیلاتی باشد
هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود...

کار تشکیلاتی منسجم است و هدف خاصی را دنبال می کند.
---------------------
منبع: تحلیل نامه

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.