ضیاءالصالحین تکرار داستان های انبیاء در قرآن | ضیاءالصالحین

تکرار داستان های انبیاء در قرآن

حاج شیخ جعفر ناصری؛
قرآن
علت این که خداوند در قرآن کریم، داستان بعضی از انبیا را مکرّر نقل می‏ کند، به خاطر سعه‏‌ وجودی انبیا و شناخت بیشتر است.

علت این که خداوند در قرآن کریم، داستان بعضی از انبیا را مکرّر نقل می‏ کند، به خاطر سعه‏‌ وجودی انبیا و شناخت بیشتر است. در یک باب، یک گونه الگودهی می‏ کند و در باب دیگر، گونه‌ ای. خداوند در قرآن، فرعون را به عنوان الگوی باطل معرفی می‌ کند. شاید دیگر در دنیا فرعون نباشد ؛ اما فرعونیّت در وجود همه و برای همیشه هست. خداوند حضرت موسی علیه‌ السلام را برای مبارزه با فرعون انتخاب می‏ کند؛ چون او از عهده این کار برمی‏ آید. اگر داستان حضرت موسی را یک بار دیگر نقل می‌ کند، در یک زاویه دیگر و با یک الگو دهی دیگر است و وسعت شخصیت حضرت موسی علیه‌ السلام را تأیید می‌ کند.
خداوند در قرآن کریم حضرت یوسف علیه‌ السلام را به نحوی و حضرت ابراهیم علیه‌ السلام را به نحوی دیگر معرفی می‌ کند. بعضی‏ از انبیا را زلال می ‏آورد و تعریف‌ های مهمی از آن‏ها می‏ کند. تعاریفی که ائمه از حضرت ابراهیم علیه‌ السلام می کردند به خاطر همین تعابیر قرآنی است که می‏ دانستند حضرت ابراهیم علیه‌ السلام زلال توحید را چشیده و پیر طریق بوده است.
------------------
منبع: بنیاد هاد

Share