صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 6

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر ***** نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها

حجت الاسلام استاد محمدرضا رنجبر

درس حافظ  ۶
 غزل  ۱
 بیت ششم

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها
-----------------------------
​مطالب تکمیلی:

صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 1
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 2
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 3
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 4
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه 5
صوت/ درس حافظ استاد محمدرضا رنجبر - جلسه هفتم

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.