ضیاءالصالحین همراه داشتن طلا در نماز آقایان | ضیاءالصالحین

همراه داشتن طلا در نماز آقایان

موضوع: 
همراه داشتن طلا در نماز آقایان

همراه داشتن طلا در نماز آقایان

سوال: آیا همراه داشتن طلا در نماز آقایان (اعم از انگشتر وسکه) مثلا در جیب لباس (آقا) هم مانع از نماز می شود؟

پاسخ: همراه داشتن طلا در نماز (مانند در جیب لباس)، نماز را باطل نمی کند.

توجه : برای دیدن تصویر در ابعاد اصلی و بزرگ تر روی آن کلیک کنید.

همراه داشتن طلا در نماز آقایان

منبع: توضیح المسائل 16 مرجع، مسئله 832، و اجوبة الاستفتاءات، س 442.

Share