ضیاءالصالحین دکترین مهدویت، راهی برای تبلیغ در میان نخبگان | ضیاءالصالحین

دکترین مهدویت، راهی برای تبلیغ در میان نخبگان

سید حسین سیدی
جمکران
همایش هایی نظیر دکترین مهدویت، اه را برای تبلیغ مهدویت در بین نخبگان باز می کند.

برای اینکه جامعه مهدوی، مهدویت را در میان عموم جامعه و مخصوصا نخبگان علمی نهادینه کند، باید با تشکیل همایش های مهدوی و چاپ و نشر کتاب های مهدوی با زبان روز و دیگر شیوه های کارآمد، مهدویت را تبلیغ نماید.
الحمدالله در سالهای اخیر همایش هایی تحت نام دکترین مهدویت برگزار می شود، که با دعوت از اندیشمندان دنیا و گفتگو و مطالعه علمی در باره جوانب مخلف مهدویت، مساله مهدویت را بسط و گسترش می دهند.
اگر جامعه مهدوی بخواهد مهدویت را در بین نخبگان خود و حتی در سطح جهانی تبلیغ کند، بهترین گزینه در این مورد بفرموده امام ضا(علیه السلام) سخن گفتن از زیبایی و خوبی کلام و راه ایشان است. «رحم‏ الله‏ عبدا أحيى‏ أمرنا، فقلت له: و كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا و يعلمه الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لا تبعونا؛ رحمت خدا بر كسی باد كه أمر ما را زنده نماید، سؤال شد: چگونه؟ حضرت پاسخ داد: علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد. زیرا اگر مردم محاسن کلام ما را دریابند، جذب آن می شوند.»[1] بنابر این حدیث، وقتی که دکترین مهدویت با تاکید بر مشترکات ادیان در باره آمدن یک شخص منجی، و مبارزه با ظلم و بی عدالتی، و مشترکاتی نظیر این، برگزار می شود، تاثیر خود را حتی در سطح بین المللی خواهد گذاشت.
به امید پر بار شدن همایش های مهدوی.

پی نوشت:
1ــ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،ج‏1، 150

Share