نرم افزار اندروید/ زن و شوهر از گفتار ائمه (علیهم السلام)

موضوع: 
آیا مایلید از زبان ائمه اطهار علیهم السلام در مورد زن و شوهر و وظایف آن ها نسبت به هم را بشنوید؟ این برنامه دارای موضوعات و عناوین مختلفی می باشد که هرکدام در مورد روابط زن و شوهر از زبان ائمه علیهم السلام گفته شده اند.
زن و شوهر از گفتار ائمه (علیهم السلام)

آیا مایلید از زبان ائمه اطهار علیهم السلام در مورد زن و شوهر و وظایف آن ها نسبت به هم را بشنوید؟ این برنامه دارای موضوعات و عناوین مختلفی می باشد که هرکدام در مورد روابط زن و شوهر از زبان ائمه علیهم السلام گفته شده اند.

موضوعات موجود در برنامه:
حقوق زن و شوهر
حقوق زنان
حقوق مردان
حقوق زن در برابر مرد
حقوق مرد در برابر زن
زن و شوهر نسبت به هم باید چگونه باشند؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.