موشن گرافی / آیا خدا موجودی زنده است و حیات دارد؟

در این موشن گرافی پاسخ این پرسش را که "اساساً صفت حیّ برای خدا به چه معناست؟" را باهم می بینیم...

پرسش : آیا خدا موجودی زنده است و حیات دارد؟ اساساً صفت حیّ برای خدا به چه معناست؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.