موشن گرافی / آيا كشف كردن علت علمی يك پديده سبب بی نيازی آن پديده از خدا می شود؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "آيا كشف كردن علت علمی يك پديده سبب بی نيازی آن پديده از خدا می شود؟" را باهم ببینیم...

پرسش : آيا كشف كردن علت علمی يك پديده سبب بی نيازی آن پديده از خدا می شود؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.