موشن گرافی / چرا تسلسل باعث می شود که هیچ موجودی به وجود نیاید؟

چرا تسلسل سبب می شود موجودی در عالم بوجود نیاید؟ اصلاً آیا موجودی در عالم هست؟

پرسش : چرا تسلسل سبب می شود موجودی در عالم بوجود نیاید؟

دانلود فیلم و صوت

دریافت اندازه
دریافت فایل 16.64 مگابایت
Share

کاربران عزیز! به دلیل امتناع از پرداخت حق و حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا روی تبلیغات یکتانت کلیک نکنید