نرم افزار و کتاب/ آیینه رمضان (محمد حسين فلاح زاده)

موضوع: 
کتاب «آیینه رمضان» نوشته «محمد حسين فلاح زاده» در نسخه های مختلف تقدیم علاقه مندان و روزه داران می گردد.
 آیینه رمضان (محمد حسين فلاح زاده)

مشخصات كتاب و نرم افزار:
عنوان : آيينه رمضان
نام پديدآور: محمد حسين فلاح زاده
تدوين مركز تحقيقات حج مشخصات نشر : تهران مشعر، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهري : ص ۲۸۰
شابك : 964-6293-52-2۱۰۰۰۰ريال ؛ 964-6293-52-2۱۰۰۰۰ريال يادداشت : فارسي - عربي يادداشت : عنوان ديگر: آيين رمضان مناسبتها، احكام ادعيه و آداب 
يادداشت : كتابنامه ص ۲۸
عنوان ديگر : آيين رمضان مناسبتها، احكام ادعيه و آداب 
عنوان ديگر : آيين رمضان مناسبتها، احكام آداب موضوع : رمضان موضوع : رمضان -- احاديث موضوع : دعاهاي ماه رمضان موضوع : رمضان -- آداب و رسوم موضوع : روزه شناسه افزوده : حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت مركز تحقيقات حج رده بندي كنگره : BP۱۸۸/آ۹ ۱۳۸۲
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۴
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۳-۲۵۳
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ سلام بر رمضان ؛ بخش اوّل در محضر ماه مبارك رمضان ؛ بخش دوم مناسبتها؛ احكام روزه

Share