ضیاءالصالحین فیلم / اقتصاد اسلامی در کلام شهید بهشتی (ره) | ضیاءالصالحین

فیلم / اقتصاد اسلامی در کلام شهید بهشتی (ره)

لیست
  • فیلم / اقتصاد اسلامی در کلام شهید بهشتی (ره)
صریح می گویم، انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود، در معرض خطر قطعی است...

موضوع : سخنان شهید بهشتی در مورد اقتصاد اسلامی

شهید بهشتی (ره) :
پوست کنده و صریح می گویم، انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود، در معرض خطر قطعی است، چون در این بعدش اسلامی نشده است.

Share