ضیاءالصالحین فیلم/ قسمت دوم، خاطراتی از شخصیت شهید بهشتی (ره) - حجت الاسلام راستگو | ضیاءالصالحین

فیلم/ قسمت دوم، خاطراتی از شخصیت شهید بهشتی (ره) - حجت الاسلام راستگو

لیست
  • فیلم/ قسمت دوم، خاطراتی از شخصیت آیت الله شهید دکتر بهشتی (ره) - حجت الاسلام راستگو
حجة الاسلام راستگو - بیان خاطرات پیرامون شخصیت آیت الله شهید دکتر بهشتی (قسمت دوم- تصویری)

عنوان: بیان خاطرات پیرامون شخصیت آیت الله شهید دکتر بهشتی (قسمت دوم- تصویری)
سخنران: حجت الاسلام راستگو
زمان : 20:59.
منبع: راسخون

بخش مرتبط و تکمیلی:
فیلم/ قسمت اول، خاطراتی از شخصیت آیت الله شهید دکتر بهشتی (ره) - حجت الاسلام راستگو

Share