ببینید| حکم سقط نوزاد ناقص چیست؟

بیان احکام سقط نوزاد توسط کارشناس مسائل فقهی

موضوع : حکم سقط نوزاد ناقص چیست؟
زمان : 01:16
 

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.