ضیاءالصالحین سه نکته درباره فتنه 88 | ضیاءالصالحین

سه نکته درباره فتنه 88

موضوع: 
سید حسین سیدی
فتنه 88
در سال 88 فتنه عظیمی در کشور عزیزمان به راه افتاد و حوادث ناگواری را رقم زد. اما به راستی منشا آن فتنه ی عظیم چه بود؟

سه نکته درباره فتنه 88

هنوز فراموش نکرده ایم فتنه 88 را که در کشور عزیزمان به راه افتاد و حوادث ناگواری رقم زد. اما به راستی منشا آن فتنه ی عظیم چه بود؟

مطالب کامل درباره فتنه 88  :
 فتنه و فتنه گران - ویژه نامه فتنه گران قانون گریز

سه نکته درباره فتنه 88

حضرت علی (علیه السلام) درباره منشا فتنه می فرماید: «إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع و أحکام تبتدع، یخالف فیها کتاب اللّه، و یتولّى علیها رجال رجالا على غیر دین اللّه، فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم یخف على المرتادین، و لو أنّ الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسُنُ المعاندین، و لکن یُؤخَذ من هذا ضِغثٌ، و من هذا ضغث فَیُمزجان فهنالک یستولی الشّیطان على أولیائه، و ینجو «الّذین سبقت لهم من اللّه الحسنی؛ آغاز پیدایش فتنه ‌ها پیروى از هوا و هوس‌ها و بدعت‌هایى است که با کتاب خدا مخالفت دارد و گروهى (چشم و گوش بسته یا هواپرست آگاه) به پیروى آنان بر مى ‌خیزند و بر خلاف دین خدا، از آنها حمایت مى ‌کنند. اگر باطل از آمیختن با حق جدا مى‌ گردید، بر کسانى که خواهان حق ‌اند، پوشیده نمى ‌ماند و اگر حق از آمیزه باطل پاک و خالص مى ‌شد، زبان دشمنان از آن قطع مى‌شد؛ ولى بخشى از این را گرفته و با بخشى از آن به هم مى ‌آمیزند و اینجاست که شیطان بر دوستان و پیروان خود مسلّط مى‌شود و «تنها کسانى که مشمول رحمت خدا بودند»، از آن نجات مى‌یابند.»[1] مطابق این حدیث، فتنه هشتادوهشت؛

ــ از هوای نفس برخی ها شروع شد. اگر چه آن افراد، دارای سابقه خوبی بودند اما چون میدان پست و مقام و قدرت و رقابت بود، کار به جایی کشید که نباید کشیده می شد.

ـ در فضای مسموم و غبارآلود آن فتنه، حرف حق و حرف باطل به هم آمیخته شده بود و امر بر خیلی از مردم مشتبه شده بود. به عبارت دیگر، برخی با سوءاستفاده از واژه تقلب، کشور را به آشوب کشیدند. اگر چه کسی منکر این نیست که در هر انتخاباتی ممکن است تقلب جزئی هم صورت بگیرد و آن سال هم ظاهرا در برخی از حوزه های انتخاباتی، تقلب جزئی صورت گرفته بود(که البته رسیدگی شد) اما آنطور نبود که بر نتیجه کلی انتخابات تاثیری بگذاردــ

اعتراضات آن سال، رفته رفته کمرنگ شد و آنهایی که اهل حقیقت بودند و لطف الهی شامل حال آنان بود، دانستند که دارند بازی می خورند. در نتیجه در 9 دی 88 راه خود را از فتنه گران جدا کردند.

سه نکته درباره فتنه 88

پی نوشت:
1ــ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى) / ج‏4 / 296

 

کلمات کلیدی: 
Share